Subskrybuj: Posty | Komentarze

Zastosowanie studzienek drenażowych w rolnictwie i nie tylko.

Zastosowanie studzienek drenażowych w rolnictwie i nie tylko.

Nadmiar wody deszczowej jest problemem, który może przynieść niemałe szkody. Zmarnowane uprawy na polach uprawnych, czy przesiąkające wilgocią fundamenty domów to nie lada kłopot dla ich właścicieli. Z nadmiarem wody deszczowej zalewającej nasz dom można poradzić sobie na dwa sposoby.

Jeżeli problemem jest zbyt wysoki poziom wód gruntowych, możemy skutecznie obniżyć go stosując drenaż opaskowy. Do jego wykonania wykorzystuje się perforowane rury drenarskie. By wykonać sprawny drenaż opaskowy, rury powinny zostać ułożone wokół ław fundamentowych, powyżej ich dolnej i poniżej górnej powierzchni. Wykop wokół ścian fundamentowych należy wypełnić materiałem o dobrej przepuszczalności – piaskiem lub żwirem, ale warto również rozważyć użycie keramzytu. Rury w takim układzie drenarskim na załamaniach, powinny łączyć się ze studzienkami drenażowymi. W drenażu opaskowym konieczne jest zastosowanie 2 typów studzienek. Pierwszym z nich są drenarskie studzienki rewizyjne. Instaluje się je w najwyższym punkcie ułożenia rury drenarskiej. Pełni ona funkcję odpowietrznika układu drenarskiego i pozwala na łatwe kontrolowanie i czyszczenie układu drenażu opaskowego. Drugim rodzajem studzienki drenarskiej jest studzienka zbiorcza. Studzienkę tego typu montuje się w najniższym punkcie układu drenarskiego. Odprowadzona przez rury woda trafia z całego układu do studzienki zbiorczej, a następnie grawitacyjnie odprowadzana jest do niższych partii gruntu.

Rozwiązaniem problemu nadmiaru wody zalegającej na powierzchni terenu, jest budowa systemu odwodnienia liniowego. Składa się z on kilku wpustów deszczowych w postaci betonowych rynien odprowadzających wodę z newralgicznych punktów, takich jak zakończenia rur spustowych, podjazdy garaży, czy okolice drzwi wejściowych. Wpusty te połączone są ze sobą rurami drenarskimi. Przy realizacji liniowych systemów odwodnień, również wykorzystuje się studzienki kontrolne. Pełnią one rolę osadników, zbierając zanieczyszczenia niesione z wodą deszczową, zabezpieczając tym samym system odwodnienia przed zatykaniem się. Dalej woda z wypustów gromadzi się w studzienkach zbiorczych, skąd trafia głębiej do gruntu. Zebraną wodę możemy odprowadzić także poza granice naszej działki. Odbiornikiem wody może być system kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, rów melioracyjny, albo jakiś naturalny zbiornik wodny. Korzystać z takich odbiorników możemy jedynie pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Źródło: Elplast – Studzienki drenażowe